ANBI-status

1. De naam van de instelling: Stichting Out of the Box

2. De RSIN van de stichting: 823099635

3. Het post of bezoekadres, dan wel telefoonnummer dan wel mailadres: ootb.bestuur@gmail.com

4. De statuten.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting:

6. De huidige bestuurssamenstelling.

7. Het beloningsbeleid van de instelling: zie jaarrekeningen

            Jaarrekening 2012

            Jaarrekening 2013

            Jaarrekening 2014

            Jaarrekening 2015

            Jaarrekening 2016

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling

            Jaarverslag 2012

            Jaarverslag 2013

            Jaarverslag 2014

            Jaarverslag 2015

            Jaarverslag 2016

9. De balans en staat van baten en lasten met toelichting: zie jaarrekeningen

Copyright Stichting Out of the Box 2018   l   Vormgeving & ontwikkeling door: www.boazoosterom.nl